08/06 การปลูกแคนตัส
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ความสนใจ-การลงมือทำ-การดูแล-การต่อยอด

08/06เรียนรู้การปลูกกระบองเพชร การชำหน่อ การเพาะเมล็ด และการดูแล รดน้ำ ในทุกๆวัน


by สุวิมล ล้อมธรรมพินิจ on Jun 17, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง