08/06 การปลูกแคนตัส
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ความสนใจ-การลงมือทำ-การดูแล-การต่อยอด

08/06เรียนรู้การปลูกกระบองเพชร การชำหน่อ การเพาะเมล็ด และการดูแล รดน้ำ ในทุกๆวัน