ต่อบล๊อดไม้ตามแบบ
เมื่อคุณแม่สั่งบล็อคไม้มาเพื่อฝึกสมาธิ
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤษภาคม 2565

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
คุณแม่เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสมาธิ การสังเกตุ จึงได้สั่งของเล่นบล็อคไม้ 
 
โดยจะมีการ์ดเป็นการกำหนดรูปแบบ และสี ตามรูปแบบต่างๆในการ์ด
ให้เด็กได้ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การช่างสังเกตุ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ซึ่งลูกชอบมาก