ทำดอกไม้จากเศษดินสอไม้
เศษไม้ที่เหลือออกมาจากการเหลาดินสอ สามารถนำมาใส่จินตนาการได้
วันที่จัดกิจกรรม : 26 พฤษภาคม 2565
 
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
คุณแม่ได้แรงบันดาลใจมากจากรูปในอินเตอร์เน็ต
โดยการนำเศษไม้ที่เหลือจากการเหลาดินสอ
มาทากาว แปะลงบนกระดาษ ระบายสีตามรูปต่างๆ
 
จึงนำมาให้ลูกได้ลองทำบ้าง ฝึกสมาธิ และกล้ามเนื้อมัดเล็กไปในตัว
ในการระบายสี หัดใช้จินตนาการในการวาดรููปต่างๆ
รู้จักการประหยัด และนำวัตถุต่างๆมาประยุกท์ใช้