เดินป่า
เดินสำรวจเส้นทางต้นน้ำตามธรรมชาติ
วันที่จัดกิจกรรม : 29 พฤษภาคม 2565
 
สถานที่จัดกิจกรรม : ลำธารห้วยท่าไทร บางพระ ชลบุรี
 
เป็นงานกิจกรรมของกลุ่ม blue door เปิดโอกาสให้เด็กๆมาสำรวจต้นน้ำลำธาร
ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆ ชนิดพันธุ์ไม้ ชนิดต้นไม้ดอก ไม้ผลต่างๆ
รวมไปถึงสัตว์น้ำต่างๆ ตามลำธารธรรมชาติ รอยเท้าสัตว์ นก กระรอก