พจนกร เพ้นท์กระเป๋าแสนสวย
งานลงสียังไม่ดี ไม่เป็นไร แต่ได้การเข้าสังคม การเรียนรู้ในโลลกกว่าสำคัญกว่า

by พจนกร on Feb 17, 2020


ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมจากทางเขต เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมให้ครัวเรือน การเรียนการสอนของเด็กบ้านเรียน จึงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พาเด็กไปหัดลองลงสีกระเป๋า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภูมิใจในชิ้นงานให้ตนเอง ตั้งเป้าหมายเล็กๆให้สามารถทำได้ ถือว่าสร้างกำลังใจที่ดีไปอีกขั้น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง