หล่อปูนปาสเตอร์
ทำตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ไว้ระบายสีเอง
วันที่จัดกิจกรรม : 23พฤษภาคม

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
ลูกมีความชอบระบายสีมาก ปกติมักจะซื้อตุ๊กตาปูนปาสเตอร์มาให้ลูกระบายสี
แต่คราวนี้สร้างเงื่อนไขให้เค้าเพิ่มขึ้น โดยการให้ผสมปูนปาสเตอร์
แล้วเทลงในพิมพ์ลายสัตว์ต่างๆ เพิ่มความสนุกสนาม สมาธิ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความภูมิใจ และแรงบัดาลใจ ในการสร้างผลงานปูนปาสเตอร์อีกในครั้งต่อไป