ช่วยตั๊กแตนใบไม้
เมื่อตั๊กแตนอยู่กลางถนน จึงมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกของเรา
วันที่จัดกิจกรรม : 4พฤษภาคม
 
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
ตั๊กแตนเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก อยู่กลางถนน ลูกจึงกลัวว่าจะโดนรถเหยียบ
จึงให้เค้าหากิ่งไม้เพื่อให้ตั๊กแตนเกาะกิ่งไม้ แล้วพาตั๊กแตนไปอยู่ให้ถูกที่
นั่นคือ บนต้นไม้ 
 
เป็นการฝึกความมีเมตตา ช่วยเหลือเผื่อแพร่ โอบอ้อมอารีย์
ไม่จำเป็นต้องทำแค่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แต่กับสัตว์ตัวเล็กๆ เค้าก็รักชีวิตของเค้า