อ่านนิทานก่อนนอนกับพ่อ
นิทานเรื่องริกกี้คุณรถดับเพลิง
เป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรมความมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น