เครื่องเล่นเด็กในชุมชน
ได้เล่นในสนามเด็กเล่นในชุมชน ได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พี่น้อง
ได้เล่นในสนามเด็กเล่นในชุมชน ได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ
ที่ไม่ใช่พี่น้อง