เต้นเพลงฝนเทลงมาของกาเนท
กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
เด็กๆสนุกกับการเต้นประกอบจังหวะเพลงฝนเทลงมาของกาเนท ได้ออกกำลังกายและให้ตื่นตัวก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของวัน

by ศรีไพร on Sep 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page