อิ่มอุ่นทำบุญใส่บาตร
เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย และให้รู้จักการแบ่งปันและให้ทาน
อิ่มอุ่นตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อเตรียมตัวลงมาทำบุญที่หลังคอนโดกับบรรดาคุณป้า และคุณยายที่อาศัยอยู่คอนโดเดียวกัน