อิ่มบุญช่วยแม่พับผ้า
อิ่มบุญช่วยแม่พับผ้า และเก็บเข้าที่
อิ่มบุญเรียนรู้วิธีการพับผ้า ชนิดต่าง ๆ ของคนในบ้าน พร้อมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย