ไปสถานธรรม
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม
.. วันนี้พี่โฟกัสตื่นแต่เช้าแต่งตัวทานข้าว เพราะวาทางครอบครัวจะพาลูกๆไปสถานธรรมเพื่อร่วมกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยะธรรม และให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยกันทำความสะอาดสถานธรรม เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใจ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย และด้าน อารมณ์และจิตใจและด้านสังคม และด้านสติปัญญา