230513_เล่าข่าวพันธกิจ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่าข่าวที่โบสถ์​
ฉันมีโอกาสได้เล่าข่าวต่างแดนที่โบสถ์​ เป็นข่าวเกี่ยวกับคริสจักรที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ฉันได้รู้ว่าประเทศต่างๆ เขาทำงานรับใช้พระเจ้ากันอย่างไรบ้าง