พี่โฟกัสและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน
กิจกรรมงานบ้าน
พี่โฟกัสและเพื่อนๆกลุ่มบ้านเรียนทักอิทธิพรและบ้านเรียนสวนลมเจย กิจกรรมรวมกลุ่มและ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้ว  ก็ได้ช่วยกันกวาดใบไม้ทำความสะอาดลานบ้านกันอย่างสนุกสนานต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นการฝึกความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัและปลูกฝังนิสัยให้เด็กรักความสะอาด รักธรรมชาติรู้จักธรรมชาติเรียนรู้เกี่ยวกับกฏของธรรมชาติเรื่องใบไม้ร่วงและสัจธรรมของชีวิตเรื่องความไม่เที่ยง และ เป็นการฝึกให้เรียนรู้กิจกรรมงานบ้าน