ตัวสลอธ
 
หัวข้อการวาดคือตัวสลอธ  
 Comment  ครู บอกว่า ทักษะการวาดใช้ได้ แต่คุยเก๊งเก่ง ได้ A-