วาดเสือทุกชนิด
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Commentครู   ครูวาดแบบให้บางจุด สามารถเติมแต่งได้ดี  มีจินตนาการ  สามารถตัดเส้นได้ดี  ด้านการลงสียังใจร้อน แต่สามารถพัฒนาได้  ครูให้ B