ไปดูเชิดสิงโตและมังกรที่วานไชน่าทาวน์ เชียงใหม่
ต้นปุณณ์ชอบดูการเชิดมังกรและสิงโตมาก ปีนี้เลยชวนกันตื่นแต่เช้ามาดูเค้าเชืกมังกรและสิงโตเพราะถ้ามาตอนเย็นคนจะเยอะแออัด
เป้าหมาย : ดูการเชิดมังกรและสิงโต
สิ่งที่ได้
  1. สามารถบอกความต้องการและความชอบของตัวเอง
  2. ผ่อนคลายอารมณ์
  3. การสื่อสารอารมณ์