แข่งจาไถสนามที่4
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สนามสุดท้ายของการแข่งขันหนูน้อยขาไถฯ ปี 2565 จบสนามนี้ต้นปุณณ์อยู่อันดับที่ 18 ของประเทศรุ่น3.6-4 ปีชาย

สิ่งที่ได้

 1. สิ่งที่ได้

  1. ได้ฝึกการทรงตัว
  2. ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  3. ฝึกการกล้าตัดสินใจ การตัดสินใจด้วยตนเองเพราะในสนามไม่มีผู้ปกครองเข้าไป
  4. ฝึกให้มีความมั่นใจ
  5. ฝึกการเคารพกฏกติกาการแข่งขัน
  6. รู้จักขอบคุณและขอโทษเมื่อทำผิด
  7. รู้แพ้รู้ชนะ
  8. รู้จักการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  9. ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  10. ฝึกสมาธิจดจ่อ
  11. ฝึกความระมัดระวังไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเจ็บในเวลาลงแข่ง
  12. รู้จักรับฟังผู้อื่น