ร้อยเชือกผ่านรู
ฝึกการใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน
กิจกรรม : ร้อยเชือกผ่านรู (วางแท่งพลาสติกลงในช่อง หมุนให้แน่น จากนั้นร้อยเชือกผ่านรูตามจินตนาการ)
 
เป้าหมาย : ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน
 
ผลที่ได้รับ
  1. ได้เรียนรู้เรื่องสี
  2. ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดนการหมุนแท่งพลาสติก
  3. ได้ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กันจากการร้อยเชือกผ่านรู
  4. มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรม
  5. สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  6. ได้ท้าทายตัวเอง ภูมิใจในตนเอง
บ้านเรียนอบอุ่นรัก
27 ม.ค. 2565

พัฒนาการด้านร่างกาย