กิจกรรมท่องประจำวัน
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
ทุกเช้า พี่โฟกัสจะมีกิจกรรมฝึกท่องประจำวันมีท่องกไก่ ABC นับเลข สระ ท่องสี วันเดือนปี