สายๆในสวนลำไยค่ะ
น้องปั่นจักรยานออกกำลังกายค่ะ เก็บลำไยส่ง เล่นๆเรียนรู้ กับอาชีพของครอบครัวค่ะ
ได้ออกกังลังกาย