เที่ยวบ้านรัมภา
บ้านรัมภา เป็นชื่อของคุณยายทวด ที่น้าแป้งเอามาตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่คู้ซ้าย มีนบุรี
เด็กๆไปเยี่ยมปู่ย่าตายาย ก็จะแวะเข้าไปเล่นที่สนามเด็กเล่นบ้านรัมภาเสมอ