วิทยาศาสตร์
เรียนรู้การทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย
เรียนรู้การทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแปลงพืชผักสวนครัว