ทดลองภูเขาไฟลาวา
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
(ตักเบกกิ้งโซดาลงขวด หยดสีผสมอาหารลงไป เทน้ำส้มสายชูลงไป ก็จะเกิดปฏิกิริยาจนเกิดฟองฟู่ขึ้นมา)
กิจกรรม : ทดลองภูเขาไฟลาวา
 
เป้าหมาย : มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
 
ผลที่ได้รับ
  1. ได้ทำการทดลองใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  2. เรียนรู้การเปิดปฏิกิริยาเบื้องต้นระหว่างเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู 
  3. เรียนรู้เรื่องสี
  4. เรียนรู้การทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง และความปลอดภัย
  5. ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ กระตือรือร้น
พัฒนาการด้านสติปัญญา