ยิงปืนไม้โบราณ
วันนี้มาประดิษฐ์ของเล่นโบราณกัน
 คือให้ปกป้องนำซุปเปอร์มาเวลที่ระบายสีตัดเสร็จแล้วนำมาติดกับขวดยาคูลท์
เแล้วนำไปวางไว้เพื่อให้ปกป้องยิงปืนไม้โบราณให้ตรงให้โดนขวดยาคูลท์ พอยินโดนก็ดีใจมาก 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 
-ได้เล่นบทบาทสมมุติ