ศิลปะตามจินตนาการ
ศิลปะ
น้องเบนใช้ใบไม้ กับก้านกล้วย
ปั้มสีเป็นรูปผี้เสื้อ ตามจินตนาการ