สุนกกับภาษาอังกฤษ English is Fun
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ : มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย, มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

ภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ เมื่อพ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ลูกสนใจภาษาอังกฤษ เราก็หาวิธีให้ลูกได้เรียนรู้และเรียนรู้พร้อมไปกับลูก ได้ทดลองสมัครของ Monkey Junior มีคำศัพท์ต่างๆมากมายเกมทำให้เด็กๆสนใจและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ติดตามจ๊ะจ๋า กับกิจกรรมโฮมสคูลบ้านเรียนอธิษฐาน ได้ที่
เพจเฟสบุค👉 เด็กบ้านบ้าน 📌https://m.facebook.com/ordinaryparenting
เพจของครอบครัว 👉พึ่งตนเองต้องรอด Be Self-Reliant by Dao📌 https://m.facebook.com/SelfReliantByDao/
ช่องยูทูปของครอบครัว Ja Jah Family 👉 https://www.youtube.com/c/JaJahFamiLy