ออกกำลังกาย วิ่ง ว่ายน้ำ
ช่วงเย็นและวันหยุด มีกิจกรรมออกกำลังกายกับเพื่อน และพ่ออยู่เสมอ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และเพิ่มสัมพันธภาพในครอบครัว