เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประจำปีลานตาลันตา
เรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมของผู้คนหลายแหล่งที่มา ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ภาษา อาหาร และการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

 

เด็กหญิงอาสาเดินสำรวจและเก็บความรู้จากงานประจำปีลานตาลันตา เรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมของผู้คนหลายแหล่งที่มา ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ภาษา อาหาร และการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว นอกจากนั้นอาสายังเดินดูงานศิลปะที่ทำจากขยะและวัสดุเหลือใช้ที่จัดแสดงอยู่ในงานนี้อีกด้วย น้องเก็บไอเดียกลับมาต่อยอดศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของน้องเองได้อีก