ยาใจเล่นขายของกับเพื่อนๆ
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมารวมกลุ่มเล่นขายของกัน