อรกัญญา วันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา ส่งเสริมจินต

อรกัญญา วันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ค่ะ