พับกระดาษ
พับกระดาษง่ายๆ เพื่อสร้างสมาธิ
สอนการพับกระดาษแบบง่าย เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กๆ ให้ลองจับมุมนี้พับเข้าหามุมโน้น ลองให้พับมุมชนมุน พับตามแนวให้ตรงเส้นปะ อาจจะไม่ตรง. ไม่ดีบ้างแต่ให้พยายามกันต่อไป