เด่น Japanese Villege Museum
มาอยุธยาแล้ว ต้องไม่ลิมไปเรียนรู้ที่หมู่บ้่นญี่ปุ่น

by เด่น on May 12, 2020


ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่นในไทย มารยาทและการปฏิบัติตนในพิพิธภัณฑ์ ดูวัฒนธรรมญี่ปุ่น ดูงานศิลปะญี่ปุ่น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง