วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย- ฝึกเขียนตามรอยพยัญชนะ ก, ข - ท่องก.
ตื่นนอน 6 โมงเช้า ทำภาระกิจประจำวันเสร็จจะไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อแล้วก็กลับมารับประทานทานเช้า
วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย -ฝึกเขียนตามรอยพยัญชะ ก, ข - ท่องก. ไก่,ABC,นับเลข1-10,สระ, สี, วันเดือนปี - กิจกรรมกลางแจ้ง วิ่งไล่จับ ปืนป่ายเครื่องเล่น เล่นกระดานโยก เล่นสะพานลื่น - ตอนบ่ายหลังรับประทานอาหารก็จะนอนกลางวัน ตื่นมาก็จะเล่นตามอัธยาศัย อาบน้ำ ทานข้าว แปรงฟัน สวดมนต์ นอน