พี่โฟกัสเล่นเป่าฟองสบู่
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
พี่โฟกัสเล่นเป่าฟองสบู่ โดยเอาสบู่เหลวมาผสมน้ำในแก้วแล้วเอาหลอดดูดน้ำมาเป่าเป็นฟองเล่นอย่างสนุกสนาน