นำทางบันทึก : ไปม็อบ
ครั้งแรก!(ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยลืมมม)