ขั้นตอนการทำ Homeschool : การขอจดทะเบียนบ้านเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) Home School ในประเทศไทย
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

การขอจดทะเบียนจัดบ้านเรียน
การที่ครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาให้ลูก จะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจดทะเบียนกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ home school ในประเทศไทย (กรณีครอบครัวที่ใช้หลักสูตรสำเร็จรูปจากต่างประเทศ อาจไม่ต้องยื่นขออนุญาต ซึ่งอาจโดนเรียกไปจ่ายค่าปรับในกรณีที่ลูกอายุถึงเกณฑ์ แล้วไม่มีชื่ออยู่ในระบบการศึกษาไทย หรือหากต้องการวุฒิการศึกษาไทย/ใบรับรองฯ สามารถยื่นขอเทียบวุฒิได้ หรืออาจยื่นขอจดทะเบียนจัดหลักสูตรไทยควบคู่ไปด้วยได้ค่ะ)

รายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่นะคะ>>

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ขั้นตอนการทำ home school ในประเทศไทย 

ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พรบ.การศึกษา และกฎกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น! (*ระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตินะคะ)

รายละเอียด มีดังนี้

ระดับปฐมวัย (อนุบาล) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขตพื้นที่การศึกษาว่าจะอนุญาตให้ครอบครัวจดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาบ้านเรียนหรือไม่ (ข้อมูล ณ ขณะนี้ 20 ต.ค. 55 บางเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่อนุญาตโดยอ้างว่าไม่จำเป็นต้องจด ให้พ่อแม่สอนลูกไปเองก่อน ค่อยมายื่นขอจดทะเบียนตอนระดับประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา ระดับมัธยมศึกษา **ไม่ได้ขึ้นกับเขตพื้นที่การศึกษานะคะ** ซึ่งครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษา ดังนี้…
- สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
- ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. (การศึกษานอกระบบ)
- ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ การจัดการศึกษาทางไกล

*ซึ่งครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบเช่นกัน รายละเอียด คลิกที่นี่ค่ะ>>เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555

* หากไม่จดทะเบียนกับเขตพื้นที่ ครอบครัวสามารถจดทะเบียนกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ home school ในประเทศไทย (ตอนนี้ เท่าที่ทราบมี 4 โรงเรียน ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางโรงเรียนอีกครั้งนะคะ หากผิดพลาดประการใด ต้องขอ อภัย ไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ) ข้อมูล ณ วันนี้ 20 ต.ค. 55 คือ ร.ร.หมู่บ้านเด็กปิดรับนักเรียน ไม่รับเพิ่มแล้วนะคะ เนื่องจากจำนวน นร.เต็ม ค่ะ

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก (Children Village School) เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทร.089-410-4427, 089-410-4429 โทรสาร 0-3451-5106 E-mail : mbd.ffc@ffc.or.th or mbd.ffc@gmail.com เว็บไซต์ http://www.ffc.or.th รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่ค่ะ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก : แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เลขที่ 111 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.02-564-4498  โทรสาร : 02-564-2729 อีเมล์ pts@pts.ac.th เว็บไซต์ http://www.pts.ac.th รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่ค่ะ >> โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ : แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) โรงเรียนสัตยาไส เลขที่ 99 หมู่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทร.036-7900041 ถึง 9 โทรสาร.036-790050 อีเมล์ sathyasaischool/7@gmail.com เว็บไซต์  http://www.sathyasaith.org/  โรงเรียนรุ่งอรุณ เลขที่ 391 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 (ถ.พระราม2 ซ.33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150 โทร.02-8707512 ถึง 4 โทรสาร 02-8707514 อีเมล์ info@roong-aroon.ac.th เว็บไซต์ http://www.roong-aroon.ac.th รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่ค่ะ >>โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ: พฤษภาคม – กันยายน 2555

*ค้นหารายชื่อ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ได้ที่นี่ค่ะ>> เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th   

;-) Post By: กฤดาภรณ์ (ปุ๋ม) แม่น้องปัญปัน 

**ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่ชื่อได้เลยนะจ๊ะ)

ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, แบบอนุญาต, คำสั่งให้เลิกจัด และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แนวทางการจดทะเบียนขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฯ และการรับรองผลสำเร็จของการศึกษา home school แนวคิดสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการศึกษาของครอบครัว (home school) และตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ+แผน+คำสั่ง (แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ Home School ตัวอย่าง แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คู่มือ home school การดำเนินงาน + เอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน : หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

 คลิกที่นี่ค่ะ >>> ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-84

เนื้อหาประกอบด้วย 4 ภาค ภาคแรก “ทำความรู้จักกับการศึกษาบ้านเรียน” นำเสนอความเป็นมาของการศึกษาบ้านเรียนในสังคมไทย ภาคที่สอง “หัวใจบ้านเรียนไทย” นำเสนอ ปรัชญา หลักการ แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาบ้านเรียน ภาคที่สาม “ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจ” นำเสนอปัจจัยต่างที่ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ภาคที่สี “แนวทางการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว” นำเสนอวิธีปฏิบัติในการไปจดทะเบียนขออนุมัติจัดการศึกษากับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ

                         

 by กฤดาภรณ์ on Oct 20, 2012

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง