กิจกรรม​คณิตศาสตร์​ประจำวัน​
เรียนรู้​คณิตศาสตร์​ในวีถีชีวิต​
กิจกรรม​คณิตศาสตร์​ประจำวัน​คือการเรียนเรื่อง​การ​ผลิต​ การขาย
และได้พูดคุย​กับ​ลูก​ฝึกกราพูดได้เป็นอย่างดี​เป็น​วีถีเกษตร​ของสวนลมเจย​