กิจกรรม​ปันกับเพื่อนๆ
ปันจักรยาน​รวมกันไปดูเขื่อน​ห้วยทราย ดูธรรมชาติ​
เป็นอีกกิจกรรม​หนึ่งที่เด็กกลุ่มบ้านเรียน
ทำกิจกรรม​ร่วมกัน​ปันไปเรียนรู้ธรรมชาติ​และได้ออกกำลังกาย​พูดคุยสนทนา​กันอย่างสนุก​สนาน​

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page