เด่น การทดลองเรื่องแรงตึงผิวของสบู่กับน้ำ (Soap Surface Tension Experiment)
การทดลองเรื่องแรงตึงผิวของสบู่กับน้ำ (Soap Surface Tension Experiment)

by เด่น on May 09, 2020


 

การเรียนรู้

  • ทำการทดลองเรื่องแรงตึงผิว
  • ทำคลิปวิดีโอ
  • การนำเสนอ

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - จัดเก็บทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ ทำความสะอาดตัวเอง

#วิทยาการ - การทดลองทางวิทยาศาสตร์

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมการนำเสนอคลิปวิดีโออย่างสุภาพ

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง