การทดลองเรื่องแรงตึงผิวของสบู่กับน้ำ (Soap Surface Tension Experiment)
การทดลองเรื่องแรงตึงผิวของสบู่กับน้ำ (Soap Surface Tension Experiment)

 

การเรียนรู้

  • ทำการทดลองเรื่องแรงตึงผิว
  • ทำคลิปวิดีโอ
  • การนำเสนอ

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - จัดเก็บทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ ทำความสะอาดตัวเอง

#วิทยาการ - การทดลองทางวิทยาศาสตร์

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมการนำเสนอคลิปวิดีโออย่างสุภาพ

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ