เด่น กิจกรรมรีไซเคิล
น้องฉายเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล

by เด่น on May 09, 2020


กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - ช่วยเหลือครอบครัวในการจัดการขยะ

#วิทยาการ - การรีไซเคิล สมบัติของสาร

#โลกกว้าง - การลดปัญหาขยะในสังคม

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง