ิกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่ห้องสมุดรังไหม​
วันลอยกระทง ฝึกทำกะระทง กับคุณครู​ที่ห้องสมุดรังไหม​
กิจกรรม​ร่วมกับเพื่อนๆ​ที่ห้องสมุดรังไหม​
คุณครูที่รังไหม​ต้องบอกว่าเป็นคุณค่ะค่ะ​เพราะ​น้องชอบไปห้องสมุดรังไหมมาก​
ไปที่อาทิตย์​ค่ะ​
ไปยืมหนังสือ​มาให้แม่สอนอ่านนิทาน​และ
หนังสือความรู้ทั่วไป​