ฝึกอ่านภาษาไทย
กิจกรรม​เรียนรู้​จากอินเตอร์​เน็ต ภาษาไทย คณิต อังกฤษ​ ในยูทุป
ใช้อินเตอร์​เน็ต​
ให้ยูทุป​สอน​ภาษา​ไทย​
เป็นการฝึกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์​และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง​ค่ะ​

by แหวนทอง on Jan 15, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page