วิทยาศาสตร์ : Aurora
อะลีอยากรู้เรื่องแสงเหนือแสงใต้ Aurora
การกำเนิดแสง,​ตำแหน่งประเทศที่มองเห็นแสง
คลิปการเรียนรู้​
https://youtu.be/tvt8arH4HRU
https://youtu.be/1qpr7njHUMw