ล้างพัดลม
แพลนงานวันนี้
แพลนกัน แต่ทำไมแม่ขี้เกียจ ลูกชวนไปล้างก็ต้องไปสิ