ตัวต่อกับตัวเลข
ต่อตัวต่อในแบบที่ต้องการในรูปเป็นตึกต่อตัวต่อในระดับความสูงต่างกัน​ และใส่เลขตามะดับ
ตัวกับตัวเลขนับจำนวนแต่ละชั้นและเรียงลำดับมากน้อย​ สูงต่ำ
 

by อุสนา on Jan 17, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page