กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ

สร้างงานทัศนศิลป์จากสีอะคริลิค