221013_สตัฟฟ์​ผีเสื้อ
อยากเก็บผีเสื้อไว้ดูนานๆ ต้องใช้วิธีนี้
วันนี้ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์​แมลงสยาม เพื่อสตัฟฟ์​ผีเสื้อ
 
เริ่มจากคุณครูอธิบายวิธีสตัฟฟ์​แมลง
 
 เมื่อเข้าใจแล้วเราก็เริ่มจัดรูปผีเสื้อ
 
 จากนั้นก็เอาเข้าเตาอบเพื่อให้มันแห้ง ใช้เวลาครึ่งวันเลยทีเดียว
 
 ระหว่างที่รอ ฉันก็ไปเดินดูแมลงเรื่อยๆ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผีเสื้อก็แห้งและแข็ง ฉันจึงแกะเทปออกและเก็บใส่กล่องโชว์
 
  เสร็จแล้ว