อุ​้​ยกับหลาน
ทุกวันเย็นของครอบครัว​จะพากันนั่งคุยกันตามประสา​อุ้ยหลาน
เ​รี​ยนรู้เรื่อง​การอยู่ร่วมกั​น​

by แหวนทอง on Feb 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page